Het bestuur van de Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde
wenst alle medewerkers, leden, sponsors en relaties een
Gelukkig en Gezond Nieuwjaar!