De beste wensen en de ledenbrief

Het bestuur en alle medewerkers van de Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde, wensen u
een voorspoedig en gezond 2020!

Een dezer dagen ontvangt u de jaarlijkse ledenbrief. Hierin wordt u verzocht om de contributie voor het nieuwe jaar te betalen. Wie nog van een acceptgiro gebruik maakt, dient deze zelf in te vullen. En wie nog een automatische incasso bij de bank heeft, dient deze zelf voor 1 februari in te trekken. Mocht u de ledenbrief niet hebben ontvangen, laat ons dat dan even weten.