Verhoging ritprijzen

Zoals al eerder aangekondigd, worden de ritprijzen per 1 juli met 10 cent verhoogd.

Een rit van € 1,10 wordt dus € 1,20,
en een rit van € 1,60 wordt   € 1,70.

Een en ander is het gevolg van de verhoging van het lage btw-tarief
per 1 januari j.l. van 6 naar 9 procent.