Vervoer naar priklocatie

Vervoer naar prik- of testlocatie

Leden die een oproep krijgen om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus en een vervoersvraag hebben, kunnen een beroep doen op de wijkbus. Wij helpen u graag.

Bel voor een afspraak gerust naar ons kantoor: 010-4795404 of 010-4191020

Let op, de wijkbus rijdt van 08.30 tot 16.00 uur. ’s Avonds en in het weekend dus niet.

Omdat de priklocatie niet bepaald in de buurt is (Rotterdam The Hague Airport) en het vervoer ernaar toe nogal wat tijd vergt, is de ritprijs bepaald op € 5,00 per persoon voor een retourtje.

Elke Rotterdammer kan zich, gratis en zonder tussenkomst van een arts, laten testen bij de teststraten bij het Topsportcentrum (naast de Kuip). Leden die dat wensen kunnen wij ook naar deze locatie vervoeren. Hiervoor rekenen wij de normale ritprijs.

In onze bussen draagt iedereen een mondkapje. Mensen met gezondheidsklachten worden door ons niet vervoerd.