Welkom in de Wijkbus!

Verreweg de meeste klanten die wij vervoeren zijn inmiddels gevaccineerd. Er kan dus weer volop gebruik worden gemaakt van onze dienstverlening.

Anders gezegd: welkom terug in de wijkbus! Uiteraard nog wel met een mondkapje op.

Wie ons belt en nog voor diezelfde dag een rit af wil spreken moeten wij vaak teleurstellen. Dat heeft met onze planning te maken. Die maken wij in overleg met onze chauffeurs al een dag eerder. Soms lukt het wel om ergens nog een rit in te passen, maar helaas niet altijd.

Dus hierbij nogmaals het verzoek om uw rit minimaal een dag van tevoren bij ons aan te vragen.