Historie van de Wijkbus

Al bijna 40 jaar is de wijkbus een bekend en vertrouwd fenomeen
in IJsselmonde en Lombardijen.

Al bijna 40 jaar is de wijkbus een bekend en vertrouwd fenomeen in IJsselmonde en Lombardijen.

1984-1985

Een stukje geschiedenis: Wijkbussen in Rotterdam.


1984; De wijkbus ontstond in de 1ste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw als gevolg van de Mobiliteitsarmoede bij Gehandicapten en Ouderen. Na een experimentele fase zijn diverse wijkbusorganisaties opgezet. Een van de mogelijkheden was: ‘het bevorderen van kleinschalige vervoersprojecten’ met het oog op de toenemende vergrijzing en de verminderende mobiliteit van vele (hoog) bejaarden. Ook het doorbreken van het sociaal isolement en de toenemende eenzaamheid was een prioriteit. Doelstelling van dit beleid was het bevorderen van de maatschappelijke participatie van ouderen.

1985; Naar aanleiding van signalen uit Rotterdam kondigt Minister Smit-Kroes aan dat de wet personenvervoer zal worden gewijzigd ter bescherming van het ” Vrijwilligersvervoer” waardoor Wijkbusvervoer “zonder vergunning “mogelijk wordt.

Het ontstaan van de ‘Vereniging Wijkbus Lombardijen /Vreewijk’

Medio 1984 had een aantal werkloze jongeren zich verenigd in de Stichting Activiteiten Uitkeringstrekkers. In samenwerking met de Gemeentelijke Sociale Dienst ontstonden er binnen enkele wijken vrijwilligers-vervoersprojecten. Een initiatief vanuit de “Wijkwerkwinkel” Vreewijk en Lombardijen werd door het Dienstencentrum, in samenwerking met de Gemeentelijke Sociale Dienst, ter hand genomen. In verband met de subsidietoekenning werd de doelstelling gekozen vanuit het Flankerend Beleid en om werklozen als vrijwilligers te laten optreden was het noodzakelijk dat de projecten niet concurrentievervalsend zouden werken ten aanzien van taxi’s en andere vervoersinstanties. Er Is gekozen voor een Verenigingsvorm gekozen en afgesproken werd om binnen de wijken te rijden. Mevrouw Kooijman (foto) werd op 20 december 1985 lid en is ons ‘oudste’ lid.

mevr. Kooiman
Mevrouw Kooijman
ons (‘oudste’ lid).
uitstapje wijkbus
Soms maken we ook een uitstapje
mevr. Kooiman
Mevrouw Kooijman
ons (‘oudste’ lid).
uitstapje wijkbus
Soms maken we ook een uitstapje

1989-1990

Het ontstaan van de ‘Vereniging Wijkbus IJsselmonde’


9 januari 1989 is door een initiatiefgroep begonnen met het opstarten van een wijkbusproject IJsselmonde. Gekozen werd voor het oprichten van een ‘Vereniging Wijkbus IJsselmonde’. Het voorlopige bestuur begon medio januari 1990 met de doelstellingen vast te leggen in Statuten. April 1990 waren de statuten voltooid. Op 6 maart 1990 heeft het voorlopige bestuur zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en was de oprichting op 26 april 1990 een feit.

hugo de jonge
Toenmalig wethouder Hugo de Jonge was bij ons om op een feestelijke manier de sleutels van nieuwe bussen te overhanigen.
erasmusspeld gini leeflang
In 2016 ontving Gini Leeflang de Erasmusspeld voor haar jarenlange inzet voor de wijkbus.
hugo de jonge
Toenmalig wethouder Hugo de Jonge was bij ons om op een
feestelijke manier de sleutels van
nieuwe bussen te overhanigen.
erasmusspeld gini leeflang
Gini Leeflang ontving voor haar jarenlange inzet voor de wijkbus de Erasmusspeld.

2009-2010

Het ontstaan van de ‘Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde’

2009; Van de Deelgemeente IJsselmonde krijgt Stade Advies de opdracht om onderzoek te doen naar het “Toekomstperspectief Wijkbusverenigingen in IJsselmonde”. Uit de samenvatting van de conclusies en aanbevelingen komt naar voren dat door het tekort aan bestuurskracht en vrijwilligers het noodzakelijk is om een fusie van beide wijkbusverenigingen in gang te zetten en deze in 2010 om te vormen tot één vereniging.

20 april 2010 wordt er een oprichtingsvergadering belegd. In aanwezigheid van het voltallige bestuur van ‘Wijkbus IJsselmonde’ en de penningmeester van ‘Wijkbus Lombardijen/Vreewijk’ is daar het volgende besluit genomen: Het bestuur van ‘Wijkbus Lombardijen/Vreewijk’ en ‘Wijkbus IJsselmonde’ besluiten unaniem samen te gaan als ‘Vereniging Wijkbus Groot- IJsselmonde’. De opgestelde statuten worden unaniem vastgesteld en samen met het verslag naar de Deelgemeente gestuurd. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in de oprichting van de ‘Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde’ op 1 januari 2011.

ans en dirk
Onze secretaris Ans Maravelis, en voormalig penningmeester Dirk van den Brand(†).
paardenmarkt
Om onze vereniging te promoten, stonden de bussen op de jaarlijkse paardenmarkt.