Abonnementen en ritprijzen

Lidmaatschap 2019

 

Met ingang van januari 2019 gelden de volgende prijzen:

Bij internet bankieren:

1 persoon: € 15,00 per jaar

2 personen (u en uw partner): € 22,50 per jaar

Bij gebruik van de acceptgiro:

1 persoon: € 16,50 per jaar

2 personen (u en uw partner): € 24,00 per jaar

Ritprijzen 2019

Vervoer binnen het gebied Beverwaard/Groot- en Oud- IJsselmonde, inclusief naar het Maasstad Ziekenhuis, het winkelcentrum Keizerswaard en het bedrijventerrein Reijerwaard:€ 1,20
Vervoer binnen het gebied Lombardijen/Vreewijk, inclusief vervoer naar het Ikazia Ziekenhuis, Monuta Langenhorst, het crematorium Maeterlinckweg, Antonius Motorstraat en het winkelcentrum Zuidplein:€ 1,20
Vervoer tussen de gebieden 1 en 2:€ 1,70
Vervoer vanuit de gebieden 1 en 2 naar de Veranda of het bedrijventerrein Stadionweg:€ 1,70

De spoorlijn Rotterdam-Dordrecht en de Stadionweg/J.F. Kennedyweg vormen de grenzen

 

Collectief lidmaatschap

De ‘Vereniging Wijkbus Groot -IJsselmonde’ (VWGIJ) kent twee soorten lidmaatschappen: individuele en collectieve.

Elke organisatie binnen het werkgebied van de VWGIJ (Groot- en Oud-IJsselmonde, Beverwaard en Lombardijen) kan een collectief lidmaatschap aanvragen. De prijs daarvan bedraagt € 100,00 per jaar. (Prijspeil 01-01-2018) Er wordt een overeenkomst opgemaakt. Als die door beide partijen is getekend is de organisatie lid van de VWGIJ, terwijl haar leden of cliënten lid kunnen maar niet hoeven te zijn. Alle personen (en hun begeleiders) die binnen de doelgroep van de wijkbus vallen kunnen dan gebruik maken van de diensten van de VWGIJ.

Maandelijks wordt voor het werkelijke aantal persoonsverplaatsingen (ritten) een factuur opgemaakt: aantal ritten maal de op dat moment geldende ritprijs, inclusief 9% BTW. Er kan ook voor gekozen worden dat degenen die vervoerd worden zelf hun ritten met de chauffeur van de bus afrekenen.

De ritten worden uitgevoerd binnen het werkgebied van de VWGIJ. Ritten buiten dit gebied vallen niet onder de overeenkomst. Voor eventuele aanvragen daarvoor kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

Beëindiging lidmaatschap: de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door een van de partijen worden opgezegd.

Belangstelling? Meer informatie gewenst?

Bel: 010 – 479 54 04 of ga naar onze contact pagina