Alle medewerkers van de
‘Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde’
wensen u een Gelukkig Nieuwjaar!